Privacy verklaring

Tours de Drone is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://toursdedrone.com
info@toursdedrone.comPersoonsgegevens die wij verwerken

Tours de Drone verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Tours de Drone in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als www.toursdedrone.com bezoeker

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze www.toursdedrone.com
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze www.toursdedrone.com en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over www.toursdedrone.combezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Tours de Drone kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toursdedrone.com Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben
Tours de Drone verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Tours de Drone analyseert jouw gedrag op de www.toursdedrone.com om daarmee de www.toursdedrone.com te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoelang we gegevens bewaren
Tours de Drone zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@toursdedrone.com.

Delen met derden
Tours de Drone verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken wanneer nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tours de Drone blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen www.toursdedrone.com bezoek
Cookies
Tours de Drone maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Google analytics
Via Google Analytics worden op www.toursdedrone.com geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de www.toursdedrone.com gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze www.toursdedrone.com. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de www.toursdedrone.com. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om 'gegevens met Google te delen' uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op www.toursdedrone.coms wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als u niet van cookies houdt
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@toursdedrone.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Tours de Drone zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Tours de Drone wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tours de Drone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toursdedrone.com